የአባልነት መመዝገቢያ ቅጽ/Jäsenter lomake / Membership form


የቅጹ ዓላማ / Lomakkeen tavoite / Objectives of the form

1. የምዕመናንን ብዛት ለማወቅ / Tietää ja seurata kirkkojäsentä / To know the number of believers
2. ምዕመናን ከቤ/ክ የሚያገኙትን አገልግሎት ለማሻሻል / Kirkko palveluksen parantamiseksi / To improve
the service provided to the believers
3. የቢሮ ጉዳዮችን ለማስፈፀም፣ አቅምን ለማሻሻል እና የመሳሰሉት / Valtuutettujen tehteväien kokoonpano
parantamiseksi / To improve official duties of the assembly and the like.


የትዳር አጋር መረጃ / Puolison tiedot / Spouse’s information