መጸሐፍ ለመጠየቅ የሚከተለውን ቅፅ ሞልተው ይላኩ።

ከመሙላቶ በፊት የመጸሐፉን የውሰት ሁኔታ ያገናዝቡ። የፈለጉት መጸሐፍ በፈለጉት ቀን የማግኘቶን ማረጋገጫ በኢሜል ወይመ በስልክ እንገልፅሎታለን።